www.cf.mk

Сезонска вакцина 2015/2016

Во интерес на пациентите форма за пријавувавње ќе биде отворена до крајот на 24 Октомври 2015 година.

Почитувани членови на Здружението за ЦФ и семејства со ЦФ
И оваа година Здружението за ЦФ ќе им излезе во пресрет на членовите и семејствата на децата со ЦФ и во соработка со Министерството за здравство ќе организира бесплатна вакцинација со вакцина за сезонски грип на сите заинтересирани пациенти со ЦФ, во најблискиот центар за вакцинација.
Со цел успешна и навремена организација и реализација на овој Проект, ги молиме сите заинтересирани да се пријават во следната форма за пријавувавње.
Бесплатни вакцини ќе бидат обезбедени само врз основа на бројот на пријавени пациенти со ЦФ.

Се најдобро,
Здружение за Цистична Фиброза

Loading...

Помогнаа во реализација на идеата

Element PR & Corporate CommunicationsKOMA - Design & Print LabEam КонфекцијаЛаминати-Производство на композитни матерјалиТритекс ПрилепМарте Еко Цвет

Социјален Профил