www.cf.mk

Роднини и пријатели

Вие ќе изберете на кого и кога  да кажете дека вашето дете има ЦФ. Подоцна вашето дете ќе реши за себе кому ќе каже. Некои луѓе претпочитаат да не им кажат на другите за нивните проблеми и изборот треба да се почитува. Меѓутоа понекогаш  тоа може да биде смирување и утеха да имаш некој да зборуваш особено кога вашето дете има долго хронична состојба. Некои семејства наоѓаат утеха во религија и молитва.

Важно е да ги информирате браќата и сестрите на вашето дете со ЦФ. Обидете се да им објасните за важноста на дневната физикална терапија, ензимите и посетата на болницата. Секогаш помогнете  им да ја разберат состојбата со одговарање на нивните прашања, најдобро што можете. Исто така не заборавајте дека ним  им е потребна вашата љубов  и внимание.

Вие можете да бидете многу уморни помагајќи во лекувањето и работејќи дома во исто време. Роднините како родители, тетка, кумови може секогаш да помогнат. Тие може да го гледаат  вашето болно дете или вашите други деца кога сте многу уморни или имате да завршите други задачи. Тие може да помогнат и при физикалната терапија. Ако помошта ја доверите на вашите блиски роднини и пријатели кажете им што е ЦФ.
Можете да ги научите да ви помагаат во лекувањето.

Без јасно разбирање за болеста тие можеби нема да ја разберат важноста на
на физикалната терапија или престојот во болницата. Кога вашето дете изгледа здраво потребно е да разберат дека тоа е резултат на правилниот третман, без кого наскоро ќе дојде до влошување на болеста.

Ако чувствувате дека вашите роднини не се од корист со нивните совети или се обидуваат да ве спречат во лекувањето, ќе биде корисно да ги убедите да ја посетат Клиниката за ЦФ со вас  за лекарот  да им ја објасни ситуацијата.
Во борбата со ЦФ вие морате да бидете силни за да му помогнете на вашето дете.

Третманот може да биде напорен за вашето дете и можете да бидете во искушение да го тргнете од тоа. Во интерес на вашето дете е да не ја намалите физиотерапијата, ензимите или посетата на болницата.
Независно од ЦФ вашето дете е нормално во секој поглед. Од децата со ЦФ се очекува да го поминат целото физичко и ментално искуство како нормални  интелигентни деца. Тие ќе имаат настинки, рани, спортски и во игра повре ди како и сите други деца независно од фактот што имаат ЦФ.

Мора да го охрабрите вашето дете да биде независно кога ќе порасне и да ја преземе одговорноста за сопствениот третман. Тоа мора да се случи постепено и товарот на третманот не смее да  остане на плеќите  на вашето дете. Вашето дете нема да биде способно за самостоен третман особено кога е младо. На 18  или 19 години ќе биде по независно, но не е реално да очекува ме дека детето или адолесцентот ќе има одговорност како возрасен. Постепеното преминување на одговорност  за третманот ќе има потреба да биде внимателно контролирано. Подобро е за вашето дете да биде  охрабрено  за да ја  прифати одговорноста отколку да биде присилено. Вие ќе бидете во состојба да работите со вашето дете, да обезбедите целиот третман да биде исправно спроведен.

07 Октомври 2010 Објавено во За Цистична Фиброза Прочитано 8731 пати

Помогнаа во реализација на идеата

Element PR & Corporate CommunicationsKOMA - Design & Print LabEam КонфекцијаЛаминати-Производство на композитни матерјалиТритекс ПрилепМарте Еко Цвет

Социјален Профил